1. Đảng ủy xã
  • Lưu Bá Trãi

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

  • Lê Bá Bùi

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

  Ủy ban MTTQ Việt Nam
  • Dương Tiến Kỳ

   Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Thương

   Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Hội Liên hiệp phụ nữ
  • Lưu Thị Hạt

   Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

  Hội Cựu chiến binh
  • Nguyễn Sỹ Quy

   Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

  Hội nông dân
  • Lê Bá Nhiện

   Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

  Hội đồng nhân dân
  • Lê Bá Bùi

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

  • Đỗ Kim Kiên

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

  1. Ủy ban nhân dân
   • Đỗ Kim Tưởng

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   • Lưu Bá Nhận

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

   1. Công an xã
    • Bùi Mạnh Quyển

     Chức vụ: Trưởng công an xã

    • Đào Văn Đông

     Chức vụ: Phó Trưởng công an xã

    • Nguyễn Văn Đôn

     Chức vụ: Công an viên thường trực

    • Nguyễn Đức Vang

     Chức vụ: Công an viên thường trực

    1. BCH quân sự xã
     • Hoàng Công Nhị

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự xã

     • Bùi Trung Quy

      Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng QS xã

    2. Trạm y tế xã
     • Hoàng Thị Liễu

      Chức vụ: Nhân viên đa khoa

     • Trần Văn Điển

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

     • Vũ XUân Thao

      Chức vụ: Nhân viên đông y

     • Lê Thị Thu Huyền

      Chức vụ: Nhân viên sản

     • Nguyễn Thị Oanh

      Chức vụ: Nhân viên dược

     • Nguyễn Thị Nữ

      Chức vụ: Viên chức dân số

    3. Phòng Địa chính - xây dựng
     • Lưu Thị Dung

      Chức vụ: Địa chính NN - xây dựng -GTCT

    4. Phòng Văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Đức Vị

      Chức vụ: Văn hóa – thông tin thể thao

     • Nguyễn Đức Hồi

      Chức vụ: Lao Động Thương Binh - Xã Hội

    5. Phòng Tư pháp – hộ tịch
     • Nguyễn Thị Dịu

      Chức vụ: Tư pháp hộ tịch

    6. Phòng Tài chính – kế toán
     • Nguyễn Thị Quỳnh

      Chức vụ: Tài chính kế toán

    7. Phòng Văn phòng – thống kê
     • Dương Tiến Kỳ

      Chức vụ: Văn phòng HĐND – UBND xã

   2. Thôn Phú Khê
    • Nguyễn Thị Nhung

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

    • Nguyễn Thị Nhung

     Chức vụ: Trưởng thôn

    • Nguyễn Công Trìu

     Chức vụ: Phó trưởng thôn

    1. Thôn Đồng Mỹ
     • Nguyễn Thị Yến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Hoàng Công Vụ

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Lưu Thiện Toán

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

    2. Thôn Ngọc Tiến
     • Nguyễn Thị Ánh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

      SĐT: 0984655771

     • Nguyễn Quang Trường

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0986333074

     • Nguyễn Đăng Uẩn

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0382750397

    3. Thôn Nghi Phú
     • Nguyễn Hữu Hảo

      Chức vụ: Bí thư chi bộ thôn

     • Đào Đình Sỹ

      Chức vụ: Trưởng thôn

     • Nguyễn Văn Giáp

      Chức vụ: Phó trưởng thôn