Quyết định về việc Công nhận kết quả kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quỳnh Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 23/05/2020

Về việc Công nhận kết quả kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Quỳnh Lâm nhiệm kỳ 2016 - 2021


Tổng lượt xem bài viết là: 384
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác