Lớp bồi dưỡng chuyên đề: Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2023 tại xã Quỳnh Lâm
Ngày 23/08/2023

Lớp bồi dưỡng chuyên đề: Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2023 tại xã Quỳnh Lâm

         Sáng ngày 23/8/2023, tại nhà Văn hoá xã Quỳnh Lâm, Trung Tâm Chính Trị huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp với Đảng ủy xã Quỳnh Lâm tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên đề: Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo năm 2023 cho 200 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và đại diện nhân dân trên địa bàn xã.

 
 
Media/45_QuynhLam/FolderFunc/202308/Images/1-20230823030507-e.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Dương - Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quỳnh Phụ trực tiếp truyền đật các nội dung tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tiếp thu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo; công tác dân vận chính quyền; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác đấu tranh với các loại tà đạo, đạo lạ; công tác đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các quy định và thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Media/45_QuynhLam/FolderFunc/202308/Images/3-20230823030522-e.jpg

Media/45_QuynhLam/FolderFunc/202308/Images/2-20230823030523-e.jpg            Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở  các thôn, hộ gia đình nắm bắt được những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; nâng cao nhận thức về công tác tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; cập nhật kịp thời các thông tin, văn bản liên quan, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Đức Hà - Văn phòng Đảng ủy xã


Tổng lượt xem bài viết là: 252
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác