Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 08/08/2023

Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026

       

Media/45_QuynhLam/FolderFunc/202308/Images/1212-20230808032438-e.png

      Ngày 04/8/2023, HĐND xã Quỳnh Lâm đã tổ chức kỳ họp thứ Sáu nhiệm kỳ 2021-  2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND -UBND – UBMTTQ xã; các ban ngành, đoàn thể, đơn vị tổ chức, các cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, hiệu trưởng các trường học, Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó thôn và 25/25 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp đã thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐND, UBND xã và của các đơn vị được phân công thực hiện. Trong đó báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 đã nêu rõ. 6 tháng đầu năm 2023 tổng giá trị sản xuất ước đạt 147,457 tỷ đồng, tăng 5,9%, đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đề ra trong đó lĩnh vực SXNN, thủy sản ước đạt 63,681 tỷ đồng tăng 1,6%; lĩnh vực CN - TTCN - XDCB ước đạt 59,221 tỷ đồng tăng 9,7%; Lĩnh vực TMDV ước đạt 24,555 tỷ đồng  tăng 8,75%. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, giao quân 9 đồng chí vượt 4 đồng chí so với chỉ tiêu được giao. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, cải cách hành chính vv… được thực hiện tốt; hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, văn hóa thông tin, chế độ an sinh, bảo trợ xã hội. Các trường học hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác giảng dạy, được công nhận trường tiên tiến và chuẩn quốc gia. Các cơ sở thôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Về mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2023, tổng giá trị kinh tế phấn đấu đạt 118,072 tỷ đồng%. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản phấn đấu đạt 52,654 tỷ đồng; lĩnh vực CN-TTCN-XDCB phấn đấu đạt 36,950 tỷ đồng, lĩnh vực thương mại, dịch vụ phấn đấu đạt 28,468 tỷ đồng%; Phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, mục tiêu trên mọi lĩnh vực công tác trong năm 2023; hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng và phấn đấu  đăng ký xã đạt nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2024 – 2026.

  Tại kỳ họp có 03 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, quân sự quốc phòng địa phương, ý kiến tham gia giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng chính quyền và công tác phát triển giáo dục đào tạo. Các ý kiến đã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế đồng thời tham gia các giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2023

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, kỳ họp thứ Sáu HĐND xã Quỳnh Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp; các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 06 Nghị quyết của kỳ họp./.

Dương Tiến Kỳ

Văn phòng HĐND- UBND xã


Tổng lượt xem bài viết là: 182
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác