Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

- Tháng 7 năm 1955 hai thôn Đệ Đỗ và Nghi Phú thuộc xã Hoàng Hải tách ra và sáp nhập thành xã Quỳnh Lâm.
+ Phía Đông Nam giáp xã Quỳnh Hoàng, 
+ Phía Nam giáp xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Phụ
+ Phía Tây giáp xã Nguyên Hòa huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên,
+ Phía Bắc giáp xã Hồng Phong huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương
+ Phía  Đông và Đông Bắc giáp xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương.

Media/45_QuynhLam/Images/den-soi.jpg


- Diện tích đất tự nhiên 417,14ha. Dân số 4.061 nhân khẩu. Được chia làm 04 thôn. Trong đó 01 thôn loại 1 là thôn Đồng Mỹ; 01 thôn loại 2 là thôn Ngọc Tiến và 02 thôn loại 3 gồm Phú Khê và Nghi Phú. Xã có 01 ngôi đình và 02 ngôi chùa, 03 đền, có 01 Đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
- Xã có 7,8km đường đê bối sông Luộc bao quanh. 
- Đường trục xã có 2 tuyến được bê tông hóa rộng 4-6m, với chiều dài 921m; 
- Trục đường thôn có 6 tuyến bê tông hóa rộng 2,8 – 3m, chiều dài 4.269m;
- Đường nhánh cấp 1 có 12 tuyến  bê tông hóa rộng 2 – 3,5m, chiều dài 4743m
- Đường trục chính nội đồng được bê tông hóa có chiều dài 7182m
- Xã có 02 trường học là trường tiểu học và trung học cơ sở được sáp nhập năm 2019 thành trường tiểu học và trung học cơ sở và trưởng mầm non
- Cơ cấu kinh tế: năm 2019
+ Nông nghiệp:                     49,8%
+ Công nghiệp- TTCN- xây dựng cơ bản:             34%
+ Thương mại dịch vụ:                 16,2%
- Tôn giáo: là xã không có đạo giáo trên địa bàn
+ Xã có có 01 ngôi đình và 02 ngôi chùa, 03 đền, có 01 Đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.